เพียงอีก 3 วันสุดท้าย งานองค์นมัสการพระปฐมเจดีย์ ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

  0
  680
  Advertisement
  loading...

  หากคุณชอบข่าวของ TAGHR ช่วยกด " ถูกใจ " ให้หน่อย

   

  25

  งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ : 22 – 30 พฤศจิกายน 2558
  สถานที่ : องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

  งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพิธีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานนับร้อยปีของชาวนครปฐม ช่วงคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี องค์พระปฐมเจดีย์ จะมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ดั่งได้เฝ้าอยู่เบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างสิริมงคลแก่ชีวิต ท่ามกลางแสงนวลจากจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญ
  สักการะพระปฐมเจดีย์ ไหว้พระพุทธรูปสำคัญในวิหารทั้ง 4 ทิศ (พระร่วงโรจนฤทธิ์ , พระนอนองค์ใหญ่ และพระประทานพร 1,000 ปี ทำจากศิลาสีขาวสมัยทวารวดี) จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP

  ประเพณีปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ คือ แห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ โดยเชื่อกันมาแต่โบราณว่า ถ้าถวายสิ่งของเครื่องใช้แด่พระภิกษุสงฆ์จะได้บุญกุศล เป็นส่วนหนึ่งของการบูชาพระรัตนตรัย โดยเฉพาะการถวายผ้ากาสาวพัสตร์จะได้บุญกุศลมาก ผู้คนจึงได้ร่วมแรงร่วมใจนำผ้ากาสาวพัสตร์ต่อกันเป็นผืนยาว จัดเป็นขบวนแห่รอบองค์พระปฐมเจดีย์ ช่วยกันจับขึงไว้บนบ่าทั้งผืนด้วยแรงสามัคคี ขบวนแห่ผ้าห่มจะเดินเวียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ ๑ รอบ แล้วมาพักไว้บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ให้พุทธศาสนิกชนเขียนคำอุทิศส่วนกุศลลงบนผืนผ้า ถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง และวันสุดท้ายของการจัดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จึงนำผ้าไปเวียนแห่รอบองค์พระปฐมเจดีย์ด้านใน ตามแบบทักษิณาวัตรอีก ๓ รอบ แล้วจึงนำขึ้นไปห่มพันรอบองค์พระปฐมเจดีย์ที่บริเวณเสาหานส่วนคอของพระเจดีย์เป็นอันเสร็จพิธี
  ประเพณีห่มผ้าองค์พระปฐมเจดีย์ จะจัดขึ้นทุกปี ในช่วงงานนมัสการ องค์พระปฐมเจดีย์ ในคืนวันลอยกระทง และ ในคืนสุดท้ายของการจัดงาน นมัสการ

  ระยะเวลาจัดงาน : วันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง วันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวม ๙ วัน ๙ คืน

  26 -

  หากคุณชอบข่าวของ TAGHR ช่วยกด " ถูกใจ " ให้หน่อย

   
  loading...

  ไม่มีความคิดเห็น

  ทิ้งคำตอบไว้