แรงงานพม่ารุกยืน !! หลัง นางอองซาน ยื่น 5 ข้อเสนอ ถึง รัฐบาลไทยให้พิจารณา

  0
  2095
  Advertisement
  loading...

  หากคุณชอบข่าวของ TAGHR ช่วยกด " ถูกใจ " ให้หน่อย

   

  544

  นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) ได้ยื่น 5 ข้อเสนอถึงรัฐบาลไทยให้พิจารณา และ 12 ข้อเสนอทั้ง ที่แรงงานพม่า ยื่นถึง นางอองซาน ซูจี ให้เรียนถึงรัฐบาลไทย

  547อันได้แก่

  1. ขอให้เปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามรอบใหม่ อ้างยังมีแรงงานต่างด้าว ที่ผิดกฎหมายและลักลอบทำงานในไทย ประมาณ 1 – 2 ล้านคน โดยให้รัฐบาลเมียนมาร์ จัดส่ง ทีมเจ้าหน้าที่และจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า ร่วมกับทางการไทย เพื่อให้สามารถออกเอกสารรับรอง

  สถานะและสัญชาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยออกเป็นหนังสือแสดงตัวบุคคล ซึ่งไม่ใช่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ก่อน และออกเป็นพาสปอร์ต ภายหลัง ทั้งกลุ่มแรงงานเมียนมาร์ ที่จดทะเบียนใหม่ และกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติ

  2. ขอให้รัฐบาลไทยบังคับใช้กฎหมาย ให้นายจ้างไทยจ่ายค่าจ้าง ตามข้อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท เนื่องจากขณะนี้นายจ้างบางส่วน ทั้งในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร และจังหวัดต่างๆ ยังจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าวันละ 300 บาท

  3. ขอสิทธิแรงงานเมียนมาร์ ที่มีบัตรสีชมพู สามารถเดินทางไป ยังจังหวัดต่างๆ ได้ โดยไม่ถูกจำกัดการเดินทาง อยู่ในจังหวัด ที่ทำงานเท่านั้น

  4. ขอให้ลงนาม MOU ระหว่างทางการไทยกับเมียนมาร์ ในการนำเข้าแรงงาน มาทำงานในไทย โดยผ่านระบบรัฐต่อรัฐ ไม่มีกระบวนการนายหน้า เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์

  5.ขอให้ทางการไทยดูแล บุตรหลานแรงงานเมียนมาร์ ให้ได้รับการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งสามารถเทียบโอน วุฒิการศึกษาระหว่างไทยกับเมียนมาร์ได้

  545

  26 -

  หากคุณชอบข่าวของ TAGHR ช่วยกด " ถูกใจ " ให้หน่อย

   
  loading...

  ไม่มีความคิดเห็น