ภาพถ่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่ เหนือคำบรรยาย บทบาท พ่อ-ลูก ที่เปลี่ยนไป เมื่อเวลาพ้นผ่าน

  0
  1808
  Advertisement
  loading...

  หากคุณชอบข่าวของ TAGHR ช่วยกด " ถูกใจ " ให้หน่อย

   

  141

  เผยภาพถ่ายชวนซึ้ง เมื่อยังทรงพระเยาว์ พระราชบิดาทรงจัดฉลองพระองค์ให้พระราชโอรส เมื่อทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น พระราชโอรสทรงจัดฉลองพระองค์ให้พระราชบิดาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพประทับใจ แสดงให้เห็นบทบาทของพ่อ-ลูก เมื่อวันเวลาพ้นผ่าน โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อพระบรมโอรสาธิราชฯ ยังทรงพระเยาว์นั้น

  140

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นผู้จัดฉลองพระองค์ให้พระราชโอรสด้วยพระองค์เอง แต่หลายสิบปีผ่านไป เมื่อทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น บทบาทระหว่างพระราชโอรสและพระราชบิดาก็เปลี่ยนไป พระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงจัดฉลองพระองค์ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยพระองค์เองบ้าง

  26 -

  หากคุณชอบข่าวของ TAGHR ช่วยกด " ถูกใจ " ให้หน่อย

   
  loading...

  ไม่มีความคิดเห็น