เปิดเรื่องราวเมื่อครั้งวัยเยาว์ของ คำสอนจากพ่อ “สมเด็จพระเทพฯ” ทรงทูลถาม ในหลวง ร.9

0
428
Advertisement
loading...

หากคุณชอบข่าวของ TAGHR ช่วยกด " ถูกใจ " ให้หน่อย

 

เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์เคยได้รับคำสอน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลายๆเรื่อง ซึ่งมีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมาก นั่นคือ การนับข้าวสาร ในวันนี้

จึงได้นำบทความมานำเสนอ โดยมีที่มาจาก

หนังสือความสุขของสมเด็จพระเทพฯ เขียนโดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ มีใจความว่า

150

ในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 8 พรรษา ได้ทูลถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ว่า ข้าวสาร1 กระสอบมีกี่เม็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ทรงอธิบายว่า “ข้าวสาร 1 กระสอบมีน้ำหนัก100 กิโลกรัม กิโลกรัมหนึ่งมีเครื่องชั่งวัดได้ 10 ขีด ดังนั้น ก็เอาภาชนะไปตวงข้าวสารมาชั่งได้ 1 ขีด แล้วก็นับข้าวสารที่ตวงมานั้นมีกี่เม็ด แล้วก็เอา 10 คูณ เสร็จแล้วเอา 100 คูณผลลัพธ์อีกทีก็จะได้จำนวนเม็ดข้าวใน 1 กระสอบ”149

สมเด็จพระเทพฯ ทรงทูลว่า ไม่อยากรู้แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอนว่า “ไม่ได้หรอก หากถามก็แสดงว่าอยากรู้ ดังนั้น จงไปหาข้าวสารมาตวงและนับเสีย เมื่อได้ผลเป็นอย่างไรให้มาบอกด้วยว่าข้าวสารหนึ่งกระสอบมีกี่เม็ด เพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกัน”146 147 148

26 -

หากคุณชอบข่าวของ TAGHR ช่วยกด " ถูกใจ " ให้หน่อย

 
loading...

ไม่มีความคิดเห็น